Houserules

Huisregels

Wij willen iedereen een leuke tijd geven zonder zich onveilig te voelen. Daarom hebben wij huisregels opgesteld. We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft. Het niet naleven ervan kan leiden tot een sanctie

TOEGANGSCONTROLE

Wij hebben altijd het recht om bezoekers de ingang te weigeren.

LEEFTIJD

Bezoekers van Plage de la foret moeten minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 krijgen geen toegang. Plan je een bezoek aan onze events, vergeet dan je identiteitsbewijs niet mee te nemen. Enkel bezoekers die een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) bij zich hebben wordt de toegang verleend. (Of in het bezit van een geldige lidkaart)

DRUGS

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van plage de la foret. Op het terrein, of op de events van Plage de la foret, geldt een zero-tolerancebeleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of  zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken.

DRESSCODE

We hechten belang aan een verzorgd voorkomen. Draag daarom nette kledij bij je bezoek aan Plage de la foret. Volgende kledingstukken, accessoires en uiterlijke kenmerken zijn ongepast en daarom niet toegelaten:

Sportkledij zoals voetbalshirts, trainingspakken

Kleding met groepskenmerkende teksten

Slordige T-shirts

Houd je je niet aan deze dresscode, dan kan je de toegang tot Plage de la foret worden ontzegd.

RACISME, DISCRIMINATIE EN INTIMIDATIE

Een bezoek aan Plage de la foret moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, zullen geen toegang krijgen.


EIGENDOM

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van Plage de la foret riskeert een sanctie. Beschadig je eigendom Plage de la foret of verhuurde, dan ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

VERSTOREN VAN DE SFEER

Plage de la foret staat bekend om zijn goede sfeer. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie. Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in Plage de la foret of andere horecagelegenheden, worden niet toegelaten.

GEBRUIK VAN DE TOILETTEN

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

BEVEILIGINGSCAMERA’S

Binnen en buiten Plage de la foret gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van Plage de la foret geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.

ROKEN

Roken is enkel buiten toegestaan.

FOTO’S NEMEN OF FILMEN

Wil je foto’s nemen, video- of geluidsopnames maken, dan moet je reeds vooraf over een schriftelijke toestemming beschikken. Zonder deze toestemming is het niet toegestaan om opnames te maken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.

CONSUMPTIE VAN DRANKEN

Je mag consumpties enkel van Plage de la foret nuttigen. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.

INSTRUCTIES VAN PERSONEEL

Als bezoeker moet je instructies van de directie en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

BIJ HET VERLATEN

We vragen je om bij het verlaten van Plage de la foret:

geen vandalisme aan te richten

geen geluidsoverlast te veroorzaken

de orde en netheid te respecteren

geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken

respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners

BIJ EEN OVERTREDING

Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. Er wordt niets terugbetaald qua aankoop jetons, flessen drank, burgers, etc.

Je lidkaart wordt ook op een blacklist geplaatst. (Bij het proberen aanmaken van een nieuwe lidkaart met je identiteitskaart zal hier ook een negatief antwoord op komen)

Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. Je krijgt een voorlopig lokaalverbod, dat van kracht blijft tot de eerstvolgende bijeenkomst van het managementteam. Dit team bepaalt de uiteindelijke sanctie. Krijg je een definitief lokaalverbod, dan wordt dit gemeld bij de politie. Overtreed je het lokaalverbod, dan wordt dit aangegeven. Je riskeert de uitzetting door de politie, een bijbehorende gerechtelijke procedure en een permanente weigering.

In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door.

Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen worden.

GELUIDSNIVEAU

Op Plage de la fret hanteren we maximaal geluidsniveau dat ons is opgelegd door de gemeente. Het wordt steeds gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. De meting en registratie gebeuren gedurende de volledige activiteit. Dit houdt in: de elektronisch versterkte muziek plus het achtergrondgeluid in de inrichting. De duidelijke, visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke. We stellen gratis oordopjes ter beschikking aan ons publiek om hun gehoor te beschermen.

AANSPRAKELIJKHEID

Plage de la foret kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf te Plage de la foret en zijn events is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud ervan) in onze vestiaire/opslagruimte of als bezoekers deze spullen leggen achter de bar, dj-booth en dergelijke. Geef je je rugzak of jas af voor bewaring, haal dan vooraf je waardevolle spullen eruit.

KLACHTEN

Eventuele klachten kan je schriftelijk melden. Richt ze tot Plage de la foret, Vijverstraat 1 1910 Berg. Stel dit niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je ‘klachtrecht’.info@plagedelaforet.be

+32497 43 70 47

Vijverstraat 1

1910 Kampenhout

Copyright @ All Rights Reserved